5 Đầu Chuyển Đổi Hdmi Cái Sang Cái Cho Hdtv Hdcp


57.200 ₫ 33.600

Sản phẩm 5 Đầu Chuyển Đổi Hdmi Cái Sang Cái Cho Hdtv Hdcp đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 57.200 xuống còn ₫ 33.600, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

【AER】5Pcs HDMI Female to Female Coupler Extender Adapter Connector for HDTV HDCPFeature:
-It is to extend your HDMI cable, joining two cables together.
-It is useful when you want a HDMI gender change that converts.
-The male HDMI connector into a female connector.
-The gold plated interface ensures the highest performance.
-Connection between HDMI components or cables.
-Makes it easy to enjoy the ultra-high definition video.
-Signal stable transmission, plug and play, 90 ° / 180 ° conversion easy to use.
-High-density shield protection, reduce external interference.
-Applicable to 2 HDMI cable docking extension.

Specifications:
Product name: Adapter
Wire material: copper
Color: Black
Size: Approx. 3x2.1x1.2cm/1.18"x0.82"x0.47"
Quantity: 5Pcs
Interface Type: HDMI

Package Include:
5x HDMI Female to Female Coupler Extender Ada