3 Miếng Dán Cường Lực Cho Oppo R9 Plus


₫ 45.400

Sản phẩm 3 Miếng Dán Cường Lực Cho Oppo R9 Plus đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Features:
ultra-thin PET (0.1mm) with plain cambered surface, specially designed Your smart phone. Excellent window display, high transparency, high touch sensitivity. Oleophobic coating: anti-fingerprint, anti-oil, anti-acid and anti-alkali and other contaminants. Surface hardness Up to 5H, strong impact resistance. Back side is covered with a strong silicon adhesive for easy ins