3 Miếng Dán Bảo Vệ Màn Hình Cho Đồng Hồ Thông Minh Qw09 Kw10 Gps 4g


146.700 ₫ 73.700

Sản phẩm 3 Miếng Dán Bảo Vệ Màn Hình Cho Đồng Hồ Thông Minh Qw09 Kw10 Gps 4g đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 146.700 xuống còn ₫ 73.700, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Pricespy Việt Nam

The Watch is just for demonstration and is NOT included for sale.
Highlights
●Explosion-proof screen protector with high transparency and touch sensitivity
●Provide your device with the best surface protection from scratches, scrapes. ●High-definition clear hydrophobic and oleophobic screen coating protects against sweat, oil residue and fingerprint
●Perfect Touch - 100% Compatible with equipment functionality. Feels far smoother than plastic PET screen protectors.


Package Includes:
3Pcs x Clear LCD Protection Film
1Set x Install Installation

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000