Bộ 2 Phụ Kiện Cho Trống Nhạc Jazz


₫ 216.000

Sản phẩm Bộ 2 Phụ Kiện Cho Trống Nhạc Jazz đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Metal rectangular shape drum hook for drum accessories
Made of metal, strong enough to keep your drums for a long time.
There are internal springs for easy installation
Suitable for bass drums and snare drums.
colour: sier
Material: metal
size: 6.1 * 2.1 * 1.9cm
Package Contents:
2*Snare Drum LugOnly the above package content, other products are not included.
Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1