1pc Dây Cầu Chì Cho Xe Ô Tô/Xe Tải


20.600 ₫ 14.300

Sản phẩm 1pc Dây Cầu Chì Cho Xe Ô Tô/Xe Tải đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 20.600 xuống còn ₫ 14.300, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Welcome to SpringSAutumnW1.vn shop
Description ~

::100% Brand New::

With this fuse adapter tap kit, you can easy to add a extra power or connection to the fuse box
without cutting the wire. with this amazing fuse adapter, you can easy and safer to add an extra
circuit to the external power device.

- High quality
- Only fit MINI style fuse holder
- Take power for your diy application
- Provides one fuse holder to protect existing circuit, and a second fuse holder to protect new circuit

Good for wiring power to these items

*Car alarms*

*Remote starters*

*Car locators (theft recovery systems)*

*Engine block heaters*

*DVD players*

*Satellite radio*

*GPS*

*Cell phone charger*


Package included:
1 x New style Fuse Tap for Mini