[1bich]Bánh Tráng Me Độc Quyền .Trung nghĩa.


7.000 ₫ 5.478

Sản phẩm [1bich]Bánh Tráng Me Độc Quyền .Trung nghĩa. đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 7.000 xuống còn ₫ 5.478, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,429 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Pricespy Việt Nam

🔕🔕🔕🔕TRUNG NGHĨA 🔕🔕🔕🔕🔕🔕
🥁Combo 10b me gồm.
3 bánh trắng Phơi Sương.
1b nước me
1b đậu
1b hành phi
1 ly nhựa.
Hsd. 30ngay. Nếu muốn bảo quản lâu hơn ib cho shop nhé.
#banhtrangtrungnghia#banhtrangtayninh #banhtrang #ottac#TrungNghia #banhtrang #ottac#TrungNghia #banhtrang #ottac#TrungNghia #banhtrang #ottac #TrungNghia#banhtrang #ottac #TrungNghia#banht