100 Khuôn Giấy Hình Thoi Dùng Làm Đồ Thủ Công


36.000 ₫ 25.000

Sản phẩm 100 Khuôn Giấy Hình Thoi Dùng Làm Đồ Thủ Công đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 36.000 xuống còn ₫ 25.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim


Description:

Lots of white blank quilting templates paper

You can assemble several templates together,then make a beautiful pattern.
Great templates for quilting and patchwork and other crafts.
Suitable for sewing, knitting and crochet projects.
Material: Paper

Package Includes:

100 Pieces Paper Quilting Templ