1 Nút Bàn Phím Cơ Bằng Abs Hình Mèo Hoạt Hình Dễ Thương Cho Bé R4 Height Oem


198.700 ₫ 107.400

Sản phẩm 1 Nút Bàn Phím Cơ Bằng Abs Hình Mèo Hoạt Hình Dễ Thương Cho Bé R4 Height Oem đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 198.700 xuống còn ₫ 107.400, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Because it is a combination of a toy doll and a keycap, the joint between the two is pasted by glue. If the toy doll falls off due to transportation, please don’t worry, see if there are any short-term measures, if not, please contact This shop customer service, we will give you perfect after-sales service.

Of course, if you have a better DIY ability, you can also try to make it yourself. The fun and sense of accomplishment are irreplaceable.

Specifications:
Type: Key Caps
Interface: MX axis (cross type)
Application: mechanical keyboard MX axis
Color: Black, White, Gray, Yellow
Material: Plastic
Backlit keycap
Keycap height: OEM R4
Number of keys: 1

Applicable occasions: gifts, party gifts, birthday gifts, game prizes

Package includes: (Without retail package)
1 x K