1 Gel Vệ Sinh Bụi Bẩn Cho Bàn Phím Máy Tính Xe Hơi


37.600 ₫ 18.900

Sản phẩm 1 Gel Vệ Sinh Bụi Bẩn Cho Bàn Phím Máy Tính Xe Hơi đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 37.600 xuống còn ₫ 18.900, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

100% Brand New and High Quality
Material: Soft gum material.
Color:We will send it at random.
Picks up dust and dirt from computer keyboards, mobile phones and printers.
Does not leave residues, keeps your hands clean, has a proven disinfecting action.
Catches dirt and kills over 80% of germs.
By pressing the cleaning compound onto the surfaces that you would like to clean.
Dust and dirt in gaps will be absorbed by the compound.
Environmental friendly, 95% biodegradable.
Can be used for many times until the cleaning compound turns into dark color.
A must for using public computers in a clean and safe way, ideal for all devices and surfaces.
Packing:
1x Computer Cleaner