1 Cặp Đầu Chuyển Đổi Htb 3100 Ab Netlink Media Converter


₫ 640.700

Sản phẩm 1 Cặp Đầu Chuyển Đổi Htb 3100 Ab Netlink Media Converter đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

There are also a number of media converters:

Mc4portlan.

Mc8portlan.

Mc2fo3lan.

Mc4fo2lan.


1 year warranty!

10 / 100mbps zimmlink media converter
Type: Singlecore

High quality fiber optic 10 / 100 media converter!

Media lan to optical fiber converter

Media Yang Have Function To Converting From Lan To Fiber Optics And Can In Channel To Lan Again With Distance Maximum Reaching 25km

Sc-upc or sc-apc connector type
Speed bandwidth: 10 / 100 mbps
Simplex singlemode
One lan port

Contents in package:
- transceiver (set a)
- receiver (set b)
- kartus warranty.
- 5v 1a adapter unit (2pcs)
- media converter box

#Terms & terms of warranty service:
1. Customers are obliged to include invoice purchases of products from us
2. The warranty seal must be intact, not flawed.
3. The product condition must be intact and complete.
4. The physical condition of the product is not damaged, dented or uncovered
5. Product warranty does not apply to burnt or zipper pro