Author - Tuệ Mẫn

Là một cô gái chẳng thích nói nhiều, nhưng lại thích suy nghĩ nhiều. Tôi luôn cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này để giúp Bạn, giúp Tôi có cuộc sống ý nghĩa hơn.