Author - Thanh Mai

Mỗi sáng mai thức giấc nhận ra mình vẫn còn lý do để mỉm cười. Đó hẳn là một ngày hạnh phúc.