Phát triển bền vững

Published / by admin

Với trên 100 năm làm việc tại thị trường châu Âu, công ty Holcim hiểu rằng phát triển sản xuất phải đi đôi với bền vững. Có nghĩa là việc phát triển công nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh phải luôn đảm bảo an toàn cho môi trường của mọi người, không làm ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo.

Xây dựng môi trường sống trong lành là tiêu chuẩn làm việc của công ty Holcim. Chúng tôi đã liên hệ với nhà chức trách tại địa phương để quy hoạch nhà máy làm việc. Tổ chức các hoạt động sản xuất an toàn, đảm bảo khôn xả thải ảnh hưởng đến môi trường của cộng đồng

Sử dụng lợi nhuận từ việc kinh doanh để tái đầu tư vào phục vụ cộng đồng sống thông qua các công trình thiện nguyện như trồng cây xanh, xây dựng công việc, tạo sân chơi cho mọi người quanh vùng. Cây xanh là lá phổi của trái đất, giúp điều hòa không khí, lọc khói bụi, chất thải, giữ cho không khí trong lành. Ý tưởng này đã được đông đảo khách hàng, cơ quan chức trách hưởng ứng nhiệt tình tham gia đông đảo.

Phát triển đi đôi với việc bảo vệ môi trường là cách làm hiệu quả tại nhiều nước châu Âu, và chúng tôi đang áp dụng thực tế vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam, tuy còn nhiều bất cập, khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện mô hình kinh doanh của mình.