Holcim Prize

Giải thưởng Holcim Prize – Tôn vinh tài năng sáng tạo trẻ

Ra đời vào năm 2009, Giải thưởng Holcim Prize nhằm vinh danh những sinh viên có những đóng góp hướng tới phát triển bền vững trong 3 lĩnh vực:

  • Phát triển cộng đồng
  • Bảo vệ môi trường
  • Xây dựng bền vững
 

Giải thưởng là sân chơi học thuật cho các bạn sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích hành động thực tiễn về phát triển bền vững thông qua các dự án và ứng dụng trên cơ sở bảo vệ môi trường, xây dựng bền vững và phát triển cộng đồng.

Sinh viên tại các trường đại học tại Việt Nam sẽ tranh tài bằng cách nộp về các đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Cuộc thi Giải thưởng Holcim Prize không chỉ nhằm tôn vinh những ý tưởng đột phá mà còn tạo cơ hội cho những ý tưởng đó ứng dụng vào thực tiễn. Bằng cách này, các sinh viên sẽ được thử thách theo một cách rất thiết thực ở 3 khía cạnh chính của PTBV là giá trị kinh tế, hoạt động môi trường và đóng góp xã hội.

Giải thưởng Holcim sẽ được nhân rộng ra nhiều trường đại học khác sau năm 2012.

Mục tiêu

  • Giúp sinh viên tự khẳng định mình như những nhà nghiên cứu trẻ.
  • Thúc đẩy giới trẻ đóng góp cho phát triển bền vững ở Việt Nam thông qua các công trình nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.
  • Tôn vinh những sáng kiến nổi bật với những ứng dụng tốt nhất hướng tới phát triển bền vững.

Tiêu chí đánh giá

1.  Phương pháp luận 20%
2.  Tính sáng tạo 10%
3.  Tính bền vững 10%
4.  Tính thiết thực của đề tài 60%

Tài liệu liên quan

 
  • Các biểu mẫu
  • Câu hỏi thường gặp
  • Đề tài đoạt giải
  • Đề tài nghiên cứu mẫu
 

Liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *