Giới thiệu

Published / by admin

Lời giới thiệu  Công ty Holcim Việt Nam là công ty sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. chúng tôi đã phát triển chi nhánh đến nhiều châu lục, quốc gia từ châu Âu đến châu Phi, sang châu Á, và bây giờ là thị trường Việt Nam.  […]