Báo chí và Truyền thông

Báo chí và Truyền thông

Holcim cam kết thực hiện chính sách thông tin mở và trung thực. Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc đưa các thông tin chính xác và đúng thời điểm đến công chúng.

Thông cáo báo chí

Những thông tin cập nhật từ Holcim Việt Nam và Holcim toàn cầu

Ấn phẩm

Những báo cáo, giới thiệu sản phẩm và các ấn phẩm mới nhất từ Holcim Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *