Thông cáo Báo chí và Truyền thông

Chúng tôi thực hiện các cam kết tuân thủ quy định các chính báo chí và truyền thông theo định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Cam kết cung cấp thông tin mở, trung thực không bóp méo sự thật. Công ty Holcim nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình trong việc đưa các thông tin đúng, chuẩn đến với công chúng, khách hàng, người tiêu dùng, đối tác, cơ quan báo chí và những cơ quan khác.

Hiện tại thông cáo báo chí của Holcim được trình bày qua các ấn phẩm đã phát hành đến đối tác, khách hàng, nhà chuyên môn… Nó là những bản báo cáo, những catalogue giới thiệu sản phẩm, những thông tin cập nhật trên trang web của công ty gỗ Holcim. Tất cả thông tin đều được khảo sát, biên tập kỹ lưỡng trước khi xuất bạn đến cộng đồng bạn đọc xa gần. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *